Verwijzerswebinar Hart van Brabant

Op 16 februari stond Crossroads in een webinar stil bij de nieuwe manier van werken samen met verwijzers. Een nieuwe stap in de samenwerking voor betere hoogcomplexe jeugdzorg in de regio Hart van Brabant. Zo snel, zo zelfstandig en zo ‘thuis’ mogelijk. Er is nu één aanmeldpunt, één aanpak, één budget.

De voorbereiding was intensief en ook nog niet alles is afgerond. Toch is de start in Hart van Brabant veelbelovend. Zoals Erik Tenneij, domeinmanager Jeugd bij gemeente Tilburg voor de regio het verwoordt: “We zijn met elkaar een reis opgegaan die nog de komende jaar zal duren. We doen dat voor een goed doel: betere hulp realiseren die toegankelijk is en betaalbaar blijft. Nu en in de toekomst.”​​​​​​

Over het webinar

Karin Veron (manager Klantenbureau en Zorgverkoop, Sterk Huis) gaf een toelichting op hoe alles nu in zijn werk gaat. Karin vertelde over het aanmeldteam Crossroads: “Het is fijn om nu met collega’s vanuit de 8 verschillende partijen fysiek vanuit 1 kantoor te werken. Dat biedt de mogelijkheid om samen casuïstiek te bespreken en als het nodig is samen de trajecten op te starten en/of te verzorgen. Dagelijks hebben we een spreekuur tussen 9.00 – 12.00 uur en zijn we via de mail en telefoon bereikbaar voor vragen”. Karin gaf verder aan dat er weliswaar een definitie is van segment 1, oftewel een beschrijving van welke cliënten hieronder vallen, maar dat deze niet altijd even hard is in de praktijk. Als het niet lukt om aan de hand van de criteria te bepalen of iets in segment 1 valt, is er de vuistregel: bij begeleiding van minimaal 300 uren of behandeling van minimaal 230 uur kom je uit in segment 1. Verder werd tijdens het webinar uitgebreid stilgestaan bij de route die doorlopen wordt zodra een nieuwe cliënt wordt aangemeld via huisarts, toegang, gecertificeerde instellingen of het medisch domein. Er werden veel praktische vragen gesteld vanuit de verwijzers en daar is nog een FAQ van gemaakt.