Werkwijze

Het hulpaanbod start met een specialistische triage en een integraal behandelplan. We gebruiken hierbij altijd de volgende uitgangspunten:

Gezin heeft de regie

We praten mét gezinnen en zoeken verbinding met hun wensen. We zien dat ouders vrijwel altijd het beste voor hun kinderen willen, maar soms vastlopen. Juist daar ligt de opening tot het gesprek, ook als de situatie al complex is. Ouders blijven zo lang mogelijk regie houden en in positie bij plannen voor het kind.

Integraal

Wanneer het gezin centraal staat, moet je ook integraal kijken naar het gezin en de problemen die hier spelen. We kijken daarom altijd naar alle gezinsleden en de mensen eromheen die relevant zijn en elkaar beïnvloeden. We kijken hierbij ook naar partners buiten de Jeugdhulp.

JIM: jouw ingebrachte mentor

soms is een gezin onvoldoende in staat zelf de regie te nemen. Een mentor uit het eigen netwerk kan het gezin hierbij helpen. Crossroads werkt hiervoor met de JIM-aanpak.

We onderschrijven de Beweging van 0

Dat betekent onder meer dat we gesloten jeugdzorg zoveel mogelijk voorkomen, vooral inzetten bij crisissituaties en nooit als structurele oplossing. Uithuiszettingen willen we voorkomen, onder meer door tijdig intensieve ambulante trajecten en/of deeltijdopname in te zetten. We streven gezamenlijk naar nul suïcides en werken hier met actieve suïcidepreventie naartoe.

Behandeling doen we zo thuis mogelijk

Kinderen wonen zo lang mogelijk thuis. We handelen volgens het motto: “thuis tenzij”. De behandelingen zijn altijd gericht op een zo snel mogelijke terugkeer naar huis.

Cultuursensitief werken

Crossroads gelooft in intercultureel vakmanschap en zorgt voor diversiteit in de hulpverlening op gebied van taal, cultuur, geloof en gender. We doen dit door jeugdhulpmedewerkers in te zetten die vanuit hun achtergrond of opleiding cultuursensitieve elementen in de hulpverlening toe kunnen voegen.