Wat gebeurt er na de aanmelding?

Na uw aanmelding werken we in 5 stappen toe naar een passend aanbod voor het gezin:

 1. Aanmelding verwerken
  We controleren de aangeleverde gegevens. Is alle benodigde informatie vóór dinsdag om 14.00 uur beschikbaar, dan bespreken we de aanmelding dezelfde week. Missen we informatie of hebben we vragen? Dan neemt onze screener contact op met de jeugdprofessional om de gegevens aan te vullen of een oriënterend gesprek voor te stellen. Zodra de gegevens compleet zijn, bespreken we de aanmelding.
 2. Voorbereiding Intake
  We bespreken de aanmelding op dinsdag en wijzen een vaste contactpersoon aan die tijdens het aanmeldproces aanspreekpunt is voor het gezin, de jeugdprofessional en de Crossroads deelnemers. Na de bespreking plannen we een intake. Het gezin, de jeugdprofessional en andere betrokkenen ontvangen uiterlijk op donderdag een uitnodiging voor de intake.
 3. Intakegesprek
  Twee behandelaren van Crossroads hebben een intakegesprek met de jongere, de ouders, de jeugd-professional en relevante andere mede hulpverleners. Dit gesprek is binnen 15 werkdagen na het bespreken van de aanmelding. We plannen het moment en de vorm van overleg samen met alle betrokkenen. Vaak zal het overleg online zijn.
 4. Arrangement & overdracht regie
  Na het intakegesprek bepalen we welke Crossroadspartner het arrangement voor het gezin opstelt. Deze partner neemt de regie over van de contactpersoon die bij de intake is aangewezen.
 5. Start zorg
  We starten zodra de gemeente het arrangement goedkeurt. Is er sprake van wachttijd in een gedeelte van het arrangement? Dan kijken we met de jongere, het gezin en de jeugdprofessional welke zorg we gedurende de wachttijd wél direct in kunnen zetten.