Voor verwijzing naar Crossroads hebben wij volgende informatie nodig:

 • Een volledig ingevuld aanmeldformulier Crossroads
 • Gezinsplan
  overeengekomen met het gezin en maximaal 3 maanden oud
 • Toestemming
  van cliënt en/of ouders voor aanmelding Crossroads (vermeld in gezinsplan)
 • Relevante documentatie
  van eerdere diagnostiek en behandeling van afgelopen 3 jaar
 • Concrete doelen en hulpvraag aan Crossroads
  (geen aanbod/inzet soort zorg, dit stellen we vanuit Crossroads in overleg met cliënt/gezin en verwijzer samen vast)