Met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed. Zij groeien op in goede gezondheid en in gezinnen die hen ondersteunen in het proces van spelen en leren tot zij uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Maar voor een aantal kinderen verloopt deze groei naar volwassenheid niet naar wens. Omdat het kind een ontwikkelingsstoornis of beperking heeft, of opgroeit in een gezin wat te maken heeft met diverse problemen. Voor deze kinderen is een vroege, voortdurende, en integrale aanpak van belang. Vroeg, zodat zij door de jeugdgezondheidszorg, jeugdprofessionals, onderwijs en kinderopvang al snel in beeld zijn bij de eerste vragen of signalen over een stagnerende ontwikkeling. Voortdurend omdat het volgen van kinderen met problematiek en inzet van ondersteuning thuis-nabij kan zorgen voor meer kansen voor kinderen en meer draagkracht voor ouders. Integraal omdat zorg voor deze kinderen vraagt om samenwerking tussen diverse professionals en in nauwe afstemming met het gezin.

Vanuit de Zorgcombinatie Crossroads bieden wij deze integrale aanpak voor kinderen die hoog complexe zorg nodig hebben in de regio’s:

  • West Brabant West
  • West Brabant Oost
  • Hart van Brabant

Met 1 toegang tot deze zorg en een team vanuit de zorgaanbieders Crossroads wat werkt aan gezamenlijke oplossingen. We werken daarin intensief samen met de Jeugdprofessionals en de gemeenten