gezin

Crossroads is een samenwerkingsverband tussen Amarant, GGz Breburg, Sterk Huis en de Viersprong. Bij ons kun je terecht voor hulp en ondersteuning bij lastige problemen in het gezin. Denk aan veel ruzie thuis, een moeilijke scheiding of een onveilige thuissituatie. Heeft jullie gezin al hulp en ondersteuning gehad maar is er meer nodig? Bij Crossroads vind je alle kennis en hulp in één team.

verwijzer

Toekomstperspectief, veilig opgroeien en jezelf kunnen ontwikkelen: dit gunnen we onze kinderen natuurlijk allemaal. Maar voor sommige kinderen en gezinnen is dit niet vanzelfsprekend. Ze redden het niet op eigen kracht, zelfs niet met lichte ondersteuning of behandeling. Te groot, te complex. Dan komt Crossroads in beeld. Wij zijn dé expert op het gebied van hoogcomplexe zorg voor kinderen en gezinnen.

© Copyright 2022 - Zorgcombinatie Crossroads