Aanmelden

Bij Crossroads kun je je niet zelf aanmelden. Dat doet iemand van de gemeente, een huisarts of de jeugdbescherming. Na de aanmelding nodigen wij jullie uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen wat er nodig is om jullie zo goed mogelijk te helpen. Welke problemen spelen er bij jullie thuis? Wat gaat er goed en kunnen we nog versterken? En waar willen jullie aan werken? Na dit gesprek gaan wij in gesprek met hulpverleners van Crossroads. We maken een voorstel voor een behandelplan dat jullie vaste contactpersoon met jullie bespreekt. Als iedereen akkoord is met het plan, kan de hulpverlening starten.

Als verwijzer

Professionals van de gemeente, hulpverleners, huisartsen en de jeugdbescherming kunnen contact opnemen voor meer informatie, advies of een aanmelding:

West-Brabant West

Email: klantburo@zorgcombinatiecrossroads.nl
Tel.: 088-7656216 (aanmeldpunt)

Kies voor ‘Aanmelding voor West-Brabant Crossroads‘ bij het kopje Aanmelding. Aanmeldingen die we vóór dinsdag om 14.00 uur ontvangen, bespreken we dezelfde week.

Hart van Brabant

Email: aanmelden@crossroadshvb.nl
Tel: 013 4553015

Let op: stuur ingevulde aanmeldformulieren alleen met een programma voor beveiligd mailen (zoals Zivver) naar ons e-mailadres.