Aanmelden

Méér nodig dan lichte ondersteuning of behandeling?

Bij Crossroads kun je je niet zelf aanmelden. Dat doet iemand van de gemeente, een huisarts of de jeugdbescherming. Crossroads is er juist voor hoogcomplexe zorg. Dus als je meer nodig hebt dan een lichte ondersteuning of behandeling. Geldt dat voor jullie? Dan nodigen wij jullie na de aanmelding uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen wat er nodig is voor hulp die bij jullie past.

Als verwijzer

Professionals van de gemeente, hulpverleners, huisartsen en de jeugdbescherming kunnen contact opnemen voor meer informatie, advies of een aanmelding:

West-Brabant West

Kies voor ‘Aanmelding voor West-Brabant Crossroads‘ bij het kopje Aanmelding. Aanmeldingen die we vóór dinsdag om 14.00 uur ontvangen, bespreken we dezelfde week.