Aanmelden

Twee routes om aan te melden

Crossroads biedt twee routes aan, om een cliënt aan te melden:

  1. Aanmelding bij een concrete zorgvraag. In dit geval is de problematiek van de jeugdige cliënt bekend en kan deze ook duidelijk omschreven worden.
  2. Aanmelding bij een oriënterende zorgvraag. In dit geval is het duidelijk dat de jeugdige cliënt hulp nodig heeft, maar is nog niet bekend wat de onderliggende problematiek is.

1. Het proces van aanmelding bij een concrete zorgvraag

Het proces van aanmelding (stappen 1 t/m 6) bij een concrete zorgvraag loopt zoals in onderstaande plaatjes beschreven.

Crossroads West-Brabant tijdspad bij een concrete zorgvraag, stappen 1 -3

Crossroads West-Brabant tijdspad bij een concrete zorgvraag, stappen 4 -6

2. Het proces van aanmelding bij een oriënterende zorgvraag

Het proces van aanmelding bij een oriënterende zorgvraag loopt zoals in onderstaande plaatje beschreven.

Crossroads West-Brabant tijdspad bij een oriënterende zorgvraag

Wat vragen wij u mee te sturen bij een verwijzing?

In onderstaande checklist kunt u vinden welke documenten wij graag van u ontvangen bij een verwijzing.

Contact

Voor het bespreken van casuïstiek, het aanvragen van meer informatie of het doen van een aanmelding, kunt u contact opnemen met:

Telefoon
088-7656216 (Klantburo)

E-mail
klantburo@zorgcombinatiecrossroads.nl