Oriënterend gesprek: samen de hulpvraag duidelijk maken

Soms zijn er zorgen zijn, maar is nog niet duidelijk wat de zorgvraag precies is. We denken dan graag mee in een oriëntatiegesprek met de jeugdprofessional, het gezin en eventueel andere hulpverleners. Vanuit Crossroads sluiten 2 behandelaren aan. Na dit gesprek maken we samen afspraken over het vervolg. Dit kan zijn:

  • Adviesvraag aan Crossroads: Crossroads neemt oriënterende hulpvraag mee om gezamenlijk te bespreken en advies uit te brengen
  • Aanmelding bij Crossroads: Crossroads verwerkt de gegevens als aanmelding (lees ook: Wat gebeurt er na de aanmelding?).
  • Geen aanmelding bij Crossroads: de jeugdprofessional en het gezin zoeken een andere oplossing voor de hulpvraag.

We plannen het moment en de vorm van overleg samen met alle betrokkenen. Vaak zal het overleg online zijn.

Aanvragen

Een oriënterend gesprek vraagt u aan via het aanmeldformulier. Kies voor ‘Aanmelding voor West-Brabant Crossroads‘ bij het kopje Aanmelding. Geef in het opmerkingenveld aan dat u een oriënterend gesprek vraagt.