Tips & klachten

Heb je een tip of compliment, maak je je zorgen of wil je een klacht indienen? Wij horen graag wat we goed doen, maar ook wat we niet zo goed doen. Daar kunnen én willen we van leren!

Ben je ontevreden of heb je een klacht?

De medewerkers van Crossroads doen er alles aan om goede ondersteuning te verlenen aan kinderen, ouders en/of verzorgers die bij ons zijn aangemeld. Toch kan het voorkomen dat je minder of misschien niet tevreden bent met onze zorg. Dit willen wij graag weten zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Het maakt niet uit waar je klacht over gaat, bijvoorbeeld over onze informatie, onze bereikbaarheid of over een van onze medewerkers. Hieronder lees je hoe Crossroads hiermee omgaat en welke stappen je kunt volgen.

Bij wie kun je terecht?

We maken binnen Crossroads onderscheid tussen de aanmeldfase en de behandelfase. Zodra je bent aangemeld is de organisatie Sterk Huis het centrale aanspreekpunt voor hulp in de regio Hart van Brabant en de Viersprong voor hulp in de regio West-Brabant West. Hier kun je terecht met vragen en/of klachten. Na de aanmeldfase wordt één van de deelnemende organisaties aangewezen als regievoerder voor je behandeling. Heb je eenmaal een regievoerder, dan zorgt deze ook voor de de afhandeling van je klachten.

Voor klachten rondom crisiszorg kun je terecht bij Sterk Huis (het centrale aanspreekpunt voor hulp in de regio Hart van Brabant).

Voor het bespreken van een klacht kun je onderstaande stappen volgen:

  • Het fijnste is om eerst de klacht te bespreken met de betrokken persoon of personen. Vaak helpt dit al en wordt er samen een oplossing gevonden. Een vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen.
  • De vertrouwenspersoon cliënten is is niet in dienst van een van onze organisaties en werkt dus onpartijdig en onbevooroordeeld voor jou. Je kunt op elk moment de hulp van de cliëntvertrouwenspersoon inschakelen. Het kost je niets.
  • Hebben jullie geen oplossing gevonden, ben je ontevreden met het gesprek of wil je het liever niet zelf eerst met de betrokkenen bespreken? Neem dan contact op met de onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is een externe, onafhankelijke en onpartijdige functionaris. Je kunt bij de klachtenfunctionaris terecht met vragen, bemiddeling en advies over je rechten en klachtmogelijkheden. Jullie kijken samen hoe de klacht het beste verder behandeld kan worden. Bijvoorbeeld met een gesprek. De klachtenfunctionaris probeert samen tot een oplossing van je klacht te komen. Je kunt de klachtenfunctionaris per telefoon en per e-mail bereiken. Het inschakelen van de klachtenfunctionaris is gratis. Je vindt de klachtenfunctionaris op de websites van je centrale aanspreekpunt of regievoerder.

Verdere stappen

Is jouw klacht niet opgelost met de klachtenfunctionaris? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van je centrale aanspreekpunt of regievoerder. De klachtencommissie werkt onafhankelijk Zij bekijkt vervolgens of zij kan bijdragen aan het oplossen van de situatie.