Wat gebeurt er na de aanmelding?

Na uw aanmelding werken we in 5 stappen toe naar een passend aanbod voor het gezin:

 1. Aanmelding verwerken
  We controleren de aangeleverde gegevens. Missen we informatie of hebben we vragen? Dan neemt een medewerker van het aanmeldpunt Crossroads contact op met de verwijzer om de gegevens aan te vullen. Zodra de gegevens compleet zijn, nemen we de aanmelding in behandeling. We wijzen één medewerker van het aanmeldpunt aan als vaste contactpersoon bij wie het gezin terecht kan voor vragen en informatie.
 2. Drie routes
  Op basis van de aanmelding kiest de medewerker van het aanmeldpunt voor één van de drie onderstaande mogelijkheden:

  1. Fastlane
   Is direct duidelijk welk aanbod nodig is en welke zorgaanbieder vanuit Crossroads de best passende zorg kan bieden? Dan pakt deze partij de aanmelding op en wordt regievoerder.
  2. Aanmeldgesprek basis
   Is nog niet direct duidelijk wat het best passende aanbod is? Dan nodigen we de jeugdige, ouder(s) en verwijzer uit voor een aanmeldgesprek. In dit aanmeldgesprek kijken we samen welke problemen er spelen, wat goed gaat, welke belangrijke personen een rol in het gezin spelen en wat we willen bereiken. Zo weten we wat er nodig is om zo goed mogelijk te helpen. Na het aanmeldgesprek bespreken de 8 partijen van Crossroads wie de best passende zorg kan of kunnen leveren.
  3. Uitgebreid aanmeldgesprek / verklarende analyse
   Is er al sprake van een mogelijke uithuisplaatsing of het inzetten van een klinische behandeling? Dan voeren we een verklarende analyse uit samen met de jeugdige, het gezin en de verwijzer. Daarbij kijken we naar de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van de klachten én de factoren die maken dat het probleem blijft voortbestaan. Op deze manier proberen we de problemen te begrijpen en te verklaren. Na het aanmeldgesprek bespreken de 8 partijen van Crossroads wie de best passende zorg kan of kunnen leveren.
 3. Voorstel behandelplan
  We maken een voorstel voor een behandelplan voor het hele gezin. Als er nog geen regievoerder is, stellen we ook vast welke Crossroadspartij de regievoerder wordt. De regievoerder is de vaste contactpersoon voor de jeugdige en het gezin.
 4. Start hulp
  Als iedereen akkoord is met het plan, zal de regievoerder zorgen dat de hulp start. Is er sprake van een wachttijd voor de best passende hulp? Dan kijken we met de jongere, het gezin en de verwijzer welke zorg we gedurende de wachttijd wél direct in kunnen zetten.