Wie zijn wij?

Crossroads is een samenwerkingsverband tussen specialistische organisaties in de regio’s West Brabant West, Hart van Brabant en West Brabant Oost. Per regio wisselt onze samenstelling, met Amarant, GGz Breburg, Sterk Huis en de Viersprong als vaste partners. We beloven dat we er alles aan doen om kinderen en gezinnen de kans te geven weer mee te doen in de maatschappij, samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo snel, zo zelfstandig en zo thuis mogelijk.

Bij ons kun je terecht voor hulp en ondersteuning bij lastige problemen in het gezin

Denk aan veel ruzie thuis, een moeilijke scheiding of een onveilige thuissituatie. Jullie gezin heeft al hulp en ondersteuning gehad, maar er is meer nodig. Bij Crossroads vind je alle kennis en hulp in één team. Samen leveren we maatwerk in zorgtrajecten vanuit de gespecialiseerde domeinen Jeugd & Opvoedhulp, lichte verstandelijke beperking (LVB) en geestelijke gezondheidszorg (inclusief verslavingszorg).

Door deze sterke samenwerking heeft Crossroads alle kennis, expertise en behandelmogelijkheden voor de moeilijkste hulpvragen in huis. Hiermee is een groot en gevarieerd behandelaanbod beschikbaar dat op maat ingezet kan worden voor jongeren en gezinnen die dit nodig hebben.
Wij combineren expertise uit de diverse jeugddomeinen en maken hier één passend aanbod van. Zodat je als gezin een vast aanspreekpunt hebt en niets merkt van de verschillende organisaties die je steeds helpen. Samen één budget, één klantenbureau.