Aanmelden West-Brabant West

Voor verwijzing naar Crossroads hebben wij volgende informatie nodig:

 • Gezinsplan
  overeengekomen met het gezin en maximaal 3 maanden oud
 • Toestemming
  van cliënt en/of ouders voor aanmelding Crossroads (vermeld in gezinsplan)
 • Relevante documentatie
  van eerdere diagnostiek en behandeling van afgelopen 3 jaar
 • Concrete doelen en hulpvraag aan Crossroads
  (geen aanbod/inzet soort zorg, dit stellen we vanuit Crossroads in overleg met cliënt/gezin en verwijzer samen vast)

We zien de jeugdprofessional als de verwijzer naar Crossroads. Als een jeugdbeschermer naar Crossroads verwijst, verwachten we dat dit mee ondersteund wordt door de jeugdprofessional vanuit gemeente.

Kies in het formulier voor ‘Aanmelding voor West-Brabant Crossroads‘ bij het kopje Aanmelding.
Aanmeldingen die we vóór dinsdag om 14.00 uur ontvangen, bespreken we dezelfde week.

Lees ook: Wat gebeurt er na de aanmelding?