Nieuw gezicht voor Crossroads

Verwijzerswebinar Hart van Brabant

Op 16 februari stond Crossroads in een webinar stil bij de nieuwe manier van werken samen met verwijzers. Kijk het webinar terug, open de presentatie en lees de antwoorden op de gestelde vragen.