Nieuw gezicht voor Crossroads: samen voor kind en gezin

Met één gezamenlijke aanpak biedt Crossroads gezinnen weer toekomstperspectief. Om onze samenwerking nog meer kracht bij te zetten, hebben we vanaf nu een nieuw gezicht.

Ons nieuwe beeldmerk toont een samenkomst van wegen in één kruispunt. Dit symboliseert de samenwerking tussen de aangesloten partners en de hulp aan gezinnen, die dankzij Crossroads weer verder kunnen.

De kleuren van het logo staan voor onze kernwaarden vertrouwen, resultaatgericht, oplossingsgericht en clientgericht. Samen staan ze voor de belofte dat we er alles aan doen om kinderen en gezinnen de kans te geven weer mee te doen in de maatschappij, samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo snel, zo zelfstandig en zo thuis (veilig) mogelijk.

Crossroads is actief in de regio’s West Brabant West, Hart van Brabant en West Brabant Oost. Per regio wisselt onze samenstelling, met Amarant, GGz Breburg, Sterk Huis en de Viersprong als vaste partners.